Hem

Ärliga affärer Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1020, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/aerliga_affaerer.html
är Bok

Enligt Nya Tidsålderns affärsfilosofi är huvudsaken inte att tjäna pengar, utan i stället att göra det som man tycker är roligt och samtidigt bidra med något nyttigt i samhället.

Alias: ärliga affärer

normal

Michael Phillips och Sulli Rasherry: Ärliga affärer (Akademilitteratur 19X2). Enligt Nya Tidsålderns affärsfilosofi är huvudsaken inte att tjäna pengar, utan i stället att göra det som man tycker är roligt och samtidigt bidra med något nyttigt i samhället. Att göra affärer blir då ett sätt att leva, att slippa fungera som en obetydlig kugge i ett stort maskineri, att slippa

uppleva alienation i sin tillvaro. Att göra affärer blirett sätt att leva skapande och självförverkligande, att finna mening och glädje i sitt liv.

Boken ger goda råd åt småf`öretagare som vill arbeta i enlighet med Nya Tidsålderns affärsfilosofi Den är inspirerande, ger insikter. och den bagatelliserar inte svårigheterna. För att Iyckas i affärer. skriver författarna, krävs ihärdighet och att kunna göra det slitgöra som är kärnan i all affärsverksamhet, dessutom förmågan att se saker som de är, att lära av erfarenheten och att vara försiktig.