Hem

Nya perspektiv - en uppslagsbok Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1116, v3 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/nya_perspektiv.html
är Bok
Publicerad år 1991
Av Stuart Holroyds
Publicerad av Förlaget Korpen

Innehåller korta men informativa artiklar om personer, idéer och synsätt inom olika områden, som är av intresse i livssynssammanhang, inte minst för personer med New Age-inriktning.

Alias: nya perspektiv - en uppslagsbok

normal

Stuart Holroyd: Nya perspektiv. En uppslagsbok (Korpen 1991). Innehåller korta men informativa artiklar om personer, idéer och synsätt inom olika områden, som är av intresse i livssynssammanhang, inte minst för personer med New Age- inriktning. Några kapitelrubriker: Clairvoyance, reinkarnation, ufo, utanför-kroppen-upplevelser, hypnoterapi, visualisering, kundaliniyoga, panteism, schamanism, tarot, behaviorism, drömmar, freudiansk psykologi, hjärnhalvorna, hypnos, maximalupplevelse, schizofreni, självförverkligande, det undermedvetna, mystik, nirvana, existentialism, holism, materialism, paradigm, Big bang, darwinism, falsifierbarhet hyperrymd, implicit ordning, kvantteorin, relativitetsteorin och vetenskapliga metoden