Hem

Behaviorism Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 157741, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: britta-lena
är Lära

Denna teori handlar om människans handlingar och orsakerna till hennes beteende - den medfödda instinkten

Alias: behaviorism och beteendeperspektiv

normal

Behavioristerna anser att människan föds med ett programmerat beteendemönster, en instinkt som kan väckas till liv och bli en reflex - eller släckas, alltefter vilka positiva eller negativa stimuli som den kopplas till.

En vuxen kan värja sig mot betingning genom att använda sitt förnuft.
Hos barnet däremot kommer stimuli genom betingning att kopplas samman till enheter - gestalter. Dessa kommer sedan under hela livet att ulösa ett visst beteende och vissa känsloreaktioner.