Hem

Helhetssyn och framtidstro Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1067, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/helhetssyn_och_framtidstro.html
är Bok

En introduktion till vår tids sökande efter en ny människosyn och världsbild.

Alias: helhetssyn och framtidstro

normal

Jan Grönholm: Helhetssyn och framtidstro (Liber 1979). En introduktion till vår tids sökande efter en ny människosyn och världsbild. Författaren förklarar att vetenskapen håller på att ge oss en ny världsbild i vilken människans värdighet och livets storhet och mysterium erkänns. Livets helhet upptäcks. Det religiösa och andliga är inte längre tabu eller oförenligt med vetenskaplighet. Vi är på väg att få en vetenskap som säger att det finns en plan för skapelsen, att utvecklingen inte är blind utan har en medveten inriktning, och att vår personliga utveckling inte behöver vara slut i och me :I döden. Vi börjar ana att det i tillvaron finns en mening för oss att upptäcka.