Hem

Alternativ från A till Ö Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1023, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/alternativ_fraan_a_till_oe.html
är Bok

Författaren har skrivit en uppslagsbok om en rad företeelser, som kan ses som exempel på en del av dennya tidsåldern.

Alias: alternativ från a till ö

normal

Claes Sjöberg: Alternativ från A till Ö - en bok om framtidens möjligheter (Utbildningsradion 1980). Författaren har skrivit en uppslagsbok om en rad företeelser, som kan ses som exempel på en del av den nya tidsåldern, bl a följande. Ekologi är den unga vetenskapen om hur naturen fungerar och hur samspelet mellan djur. växter och miljö fungerar; det har sagts att dess första lag är: allt hänger samman Mjuk teknik, som inte är livsfientlig, använder naturens flödande energikällor solen och vinden, bedriver jordbruk pa ett för jorden, växterna och djuren skonsamt sätt och använder unaskiner som inte skadar omgivningen. Miljör örelsen kämpar mot all miljöförstöring. Nya livsstilar utgör alternativ till industysamhällets ekonomiska tänkande med ständig tillväxt, miljöförstöring, vantrivsel och utslagning.