Hem

Kämpa för livet Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1079, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Melle
Denna text är importerad från /old/book/kaempa_foer_livet.html
är Bok
Publicerad år 1979
Publicerad av Liber

En bok om känslomässiga orsaker till cancer.

Alias: kämpa för livet

normal

Lawrence LeShun: Kämpa för livet (Liber 1979). En bok om känslomässiga orsaker till cancer.

När man läser denna bok, skriven av en amerikansk psykolog, ger den en stark upplevelse att det är något mycket betydelsefullt som man tar del av, något som kommer att prägla framtidens uppfattning om sjukdom.

LeShan berättar att han först mötte en nästan totalt avvisande inställning från sjukhus och forskningscentra, när han ville intervjua och testa cancersjuka patienter. Men sedan ändrades inställningen och LeShan kom en viktig sanning på spåren. Han fann otvetydiga belägg för att cancersjukdomar hänger samman med människans livssyn. Utmärkande för cancersjuka är att de en tid levt i ett tillstånd av hopplöshet. De har inte sett någon mening med sitt liv.

Cancer tycks vara en kroppslig reaktion på ett negativt sinnestillstand, som följer av total brist på självförverkligande, skriver LeShan. Men om en sådan frustrerad människa finner ett nytt liv, som innebär glädje och entusiasm, då stärks kroppens motståndskraft mot sjukdomen, som kanske helt försvinner.