Hem

Voice Dialogue Terapi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 406, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
Denna text är importerad från /old/psi/voice_dialogue.html
är en sorts Terapi och Praktiserbart

Handlar om att föra respektfulla samtal med sina olika delpersonligheter ('röster'), med syftet att lära sig bejaka sina olika sidor och integrera dem i en harmonisk och mogen personlighet.

Alias: voice dialogue

normal

Voice Dialogue, som är Hal och Sidra Stones metod, handlar om att föra respektfulla samtal med sina olika delpersonligheter (röster) med syftet att lära sig bejaka sina olika sidor och integrera dem i en harmonisk och mogen personlighet. Hal och Sidra Stone menar att inom oss lever en hel familj av olika jag, som känner, tänker och uppför sig som om de vore verkliga personer. Var och en av dem försöker göra sig hörd och har ett behov av att någon Iyssnar med respekt. Inget jag är uteslutande bra eller daligt. Allt är beroende av pa vilket sätt vi använder ett speciellt jag.