Hem

Daniel W Fry Kontaktperson

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1372, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/fry_d.html
är Kontaktperson

Något bevis för att Fry ljuger om Alan och resan i rymdfarkosten finns, såvitt jag vet, inte - och inget belägg för att han talar sanning heller.

Alias: fry, daniel

normal

Den amerikanske UFO-kontakt-mannen Daniel W Fry gästade Sverige för några år sedan och höll föredrag. Syftet med besöket var främst att ge spridning åt Understandingrörelsen, vars ledare han är. (Understanding = förståelse.) Några böcker av Fry har utgetts av förlaget Parthenon i Helsingborg. Han berättar bl a om sammanträffande med en man av utomjordiskt ursprung, Alan, och om en resa som han fick göra i dennes rymdfarkost. Alans utseende skiljer sig inte från en jordmans, och han kan därför, säger Fry, arbeta på vår planet utan att väcka uppmärksamhet - men han får akta sig för att bli undersökt av läkare, ty då skulle det kunna upptäckas att hans organism i vissa avseenden skiljer sig från jordmänniskans! För några år sedan uppgav Fry att Alan befann sig i Mellanöstern och arbetade på att förhindra en stormaktskonflikt.

Något bevis för att Fry ljuger om Alan och resan i rymdfarkosten finns, såvitt jag vet, inte - och inget belägg för att han talar sanning heller. Men att Frys omdöme kunde vara bättre framgår av det följande.

I sin tidning Understanding och på sitt brevpapper står han angiven som dr. Ett reklamblad från hans svenska förlag meddelar följande:

Daniel W Fry hedrades i april 1960 med titeln filosofie hedersdoktor vid St Andrew's University. Man har, liksom i fråga om George Adamski, försökt misstänkliggöra Daniel W Fry som äkta kontaktperson och bl a förklarat att St Andrew's University inte existerar! Upplysningsvis vill vi därför meddela, att St Andrew's University grundades år 1890 och är beläget i Tottenham, en förstad till London.

1966 skrev jag till The British Council, Strandvägen 82, Stockholm, beträffande St Andrew's och fick följande svar, daterat 15 december:

Tack för Ert brev av den 11 december om 'St Andrew's University i London'. Detta är förmodligen samma institution som 'St Andrew's Correspondence College', som erbjuder grader som inte är erkända i England. Det är inte en officiellt godkänt institution, och inga grader som den erbjuder, har någon betydelse i akademiska kretsar. Detta är första gången som jag hört institutionen kallas 'St Andrew's University', och jag vore mycket intresserad av att få veta om Ni sett denna beteckning i tryck och, i så fall, i vilken publikation.

Brevet var undertecknat David Thomas, Representative.

I slutet av 1968 skrev jag till Londonuniversitetet för att få upplysningar om St Andrew's. Svar 2 januari 1969:

Som svar på Ert brev av den 15 december bifogar jag två fotokopior av artiklar som förekom i Londontidningar 1960 om det så kallade St Andrews University i Tottenham. Som synes är denna institution en ren bluff (a totally bogus affair) och har ingen som helst akademisk ställning. Londonuniversitetet ger inget som helst erkännande åt 'grader' som utdelats av denna institution.

Brevet var från W J Dey, Seeretary.

I ett klipp från Daily Telegraph, 8 juli 1960 läste jag bl a att en rapport hade sammanställts för Association of American College i Washington och American Council on Education av mr Robert Reid, som sa att millioner dollar kastas bort på meningslösa diplomer. Vad som avsågs var ett postorderinstitut, känt som St Andrews Correspondence College och St Andrews Ecumenical College, Tottenham, London, som försökte värva amerikanska studenter.

Men Dan Fry håller forttarande ett fast grepp om sin doktorstitel.