Hem

Du kan bli frisk igen Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1044, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Melle
Denna text är importerad från /old/book/du_kan_bli_frisk_igen.html
är Bok

Hur man botar sjukdom med en positiv attityd och föreställningsövningar.

Alias: du kan bli frisk igen

normal

O. Carl Simonton, Stephanie Matthews-Simonton och James Creighton: Du kan bli frisk igen (Wahlström & Widstrand 1980). Hur man botar sjukdom med en positiv attityd och föreställningsövningar.

En tanke som New Age-folket tagit till sig är själens inverkan på kroppen. Den amerikanske läkaren Carl Simonton är en av de mest uppmärksammade förespråkarna för den idén. Tillsammans med sin hustru har han utvecklat en metod, byggd pa tankens makt, för att bota sjukdomar. Paret Simonton förenar traditionell medicinsk behandling med en metod där patienten visualiserar hur sjukdomen försvinner. Undersökningar som de gjort har visat att resultatet av en medicinsk behandling mera beror på hur positivt inställd patienten är än på hur allvarligt sjukdomstillståndet är. Allvarligt sjuka patienter som hade en positiv inställning klarade sig bättre än mindre sjuka patienter som var negativt inställda.