Hem

Gestaltterapi Terapi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 136, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: spiritlight
Denna text är importerad från /old/psi/gestaltterapi.html
är en sorts Terapi , Upplevbart och Praktiserbart

Allting som upplevs måste ingå i mönstret, i annat fall uppstår disharmoni.

Alias: gestaltterapi

normal

Gestaltterapin skapades av Fritz Perls. Hans idé var att en människa måste forma sina erfarenheter till ett meningsfullt mönster. Allting som upplevs måste ingå i mönstret, i annat fall uppstår disharmoni.

En viktig tanke hos Perls är att man skall leva i nuet, med alla sinnen öppna, inte tänka för mycket men ta in verkligheten på ett entusiastiskt sätt. Men skall inte leva i föreställningar, minnen och fantasier om framtiden, utan i stället i det som verkligen finns här och nu. Perls menar att uppmärksamhet på nuet löser alla neurotiska problem.

Mycket inom gestaltterapin handlar om att hitta sitt sanna inre genom att förstå drömmar, sitt kroppsspråk och sitt sätt att uttrycka sig så att man upphäver separationen mellan det inre och det yttre och kommer i kontakt med det undermedvetna.