Hem

Så tror jag Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1139, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/saa_tror_jag.html
är Bok

En fransk jesuitpater och vetenskapsman uttrycker sina tankar om världen, evolutionen och dess mål och människans tillblivelse.

Alias: så tror jag

normal

Pierre Teilhard de Chardin: Så tror jag (Hagaberg 1984). En fransk jesuitpater och vetenskapsman uttrycker sina tankar om världen, evolutionen och dess mål och människans tillblivelse. Evolutionens väsentliga innebörd är en utveckling mot allt mer komplicerade livsformer, vilka för med sig allt mer medvetande. Universum är organiskt och skapande och ständigt på väg mot fullkomlighet. Människan är, såvitt vi vet, universums hittills mest utvecklade livsform, hon har mer utvecklat medvetande än någon annan form, och därför säger hon oss mer om universum än någon annan företeelse. - Tcilhard de Chardins viktigaste bok är Fenomenet människan(Bonniers 1961).