Hem

Rogeriansk psykoterapi Terapi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 311, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
Denna text är importerad från /old/psi/rogeriansk_psykoterapi.html
är en sorts Terapi och Praktiserbart

Terapeutens roll är den förstående hjälparens. Målet är självförverkligande.

Alias: rogeriansk psykoterapi

normal

Inom rogeriansk psykoterapi, som utvecklats av Carl Rogers och kallas klientcentrerad terapi, är det en viktig grundtanke att terapeuten noga Iysssnar på klienten och respekterar dennes personlighet, värderingar och målsättningar och inte försöker styra eller förkasta dem. Terapeutens roll är den förstående hjälparens. Målet är självförverkligande.