Hem

Findhorns trädgårdar Dokumentärbok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1053, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/findhorns_traedgaardar.html
är Dokumentärbok
Behandlar Växt

Historien om Findhorn började med att tre personer levde i en husvagn på arbetslös hetsunderstöd som en av dem erhöll, och anlade en liten trädgård i en till synes ganska of ruktbar jord i närheten.

Alias: findhorns trädgårdar

normal

Findhorns trädgårdar (Larsons 1979). Historien om Findhorn började med att tre personer levde i en husvagn på arbetslös hetsunderstöd som en av dem erhöll, och anlade en liten trädgård i en till synes ganska ofruktbar jord i närheten. Eileen Caddy fick ledning av Guds röst inom sig och Dorothy Laclean fick kontakt med devor och naturväsen, som gav anvisningar om hur Findhorns trädgårdar skulle skötas. Findhorn blev berömt för sina trädgårdar, men också som ett framtidssamhälle, ett andligt kraftcentrum.