Hem

Politik för en ny tid Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1128, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/politik_foer_en_ny_tid.html
är Bok

New Age-rörelsens grunder, idéer och handlingsprogram

Alias: politik för en ny tid

normal

Murk Satin: Politik för en ny tid. New Age-rörelsens grunder, idéer och handlingsprogram (Wahlström & Widstrand 1981) Boken är en översikt på omkring 400 sidor av vad New Age enligt författaren kan vara. Där informeras om olika alternativrörelser och -idéer, som han vill räkna in under begreppet New Age och som han menar tillsammans kan förändra de västerländska samhällena till det bättre.

Översättningen till svenska var den första översättning av boken, som gjordes.