Hem

Tänk dig ett bättre liv Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1154, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/taenk_dig_ett_baettre_liv.html
är Bok

Positivt tänkande innebär enligt författaren att ta fullt ansvar för sitt liv, sina tankar, känslor och handlingar och att medvetet och med inlevelse välja positiva tankar och mål.

Alias: tänk dig ett bättre liv

normal

Annastina Vrethammar: Tänk dig ett bättre liv. Om affirmation och positivt tänkande (Trevi 19X8). Positivt tänkande innebär enligt författaren att ta fullt ansvar för sitt liv, sina tankar, känslor och handlingar och att medvetet och med inlevelse välja positiva tankar och mål. Affirmationer är medvetet formulerade positiva tankar och uttaladc ord följda av en inre bild, en visualisering, som upprepas tills de är fast förankrade i det undennedvetna.