Hem

Bergkristall Kvarts

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 82828, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Kvarts

Bergkristall är den klara varianten av mineralet kvarts (kiseloxid).

Alias: bergkristall, bergskristall och rock crystal

normal
Bild på bergskristall
Bild på ett bergskristallkluster.

Bergkristallen har länge andvänds av de nordamerikanska indianerna i shamanismiska riter. Den är en vanlig komponent i shamanens medicinpåse. I shamanismiska termer är shamanen bergkristallen och kristallen shamanen. Det finns ingen skillnad mellan de två. Bergkristall används av shamaner över hela världen. Bergkristallen är en symbol för människans ande och intellekt. Den representerar den totala summan av det materiella planets utveckling. De sex sidorna symboliserar de sex chakrana och spetsen det sjunde kroncharkrat. Bergkristallen visar att det materiella planet kan nå ett perfekt tillstånd och reflektera gudomligt, vitt ljus. När mineral och människoriket sammanlänkar sina krafter, utvecklas nya medvetande världar. De bergkristaller man dras till stimulerar denna människas speciella utveckling. Bergkristall andvänds till väldigt mycket i de svunna kontinenterna Lemurien och Atlantis. Vi börjar nu återinlära dess olika användningsområden. Bergkristallen är allmänt helande och kan placeras på smärtfyllda eller spända delar över hela kroppen. Den balanserar energin och löser upp blockeringar. Nyblivna mödrar kan använda den för att öka mjölkproduktionen. Den kan ta in, lagra och skicka information. Man kan programmera in önskningar i sin kristall. Den tar bort negativa tankeformer, ökar medvetandet och fokuserar meditationen. Bär en kristall för att öka din energi och din andliga medvetenhet. Placera den under kudden för klarare drömmar och lugn sömn.

normal

Betraktas som kristallernas mästare och har en klar, ren och energigivande kraft. Den fungerar på alla områden i kombination med andra mineraler, då den förstärker deras egenskaper. Den kan även programmeras för bestämda syften via kreativ visualisering. Är närmast oumbärlig vid healing, meditation, andlig utveckling och magi.

normal

Bergkristallens magiska gåva till Dig

Symboliserar människans gudomliga Jag, anden och intellektet.
Stärker koncentrationen och används vid helbrägdagörelse.
Visar om det finns oklara eller självdestruktiva tendenser i Ditt medvetande.
Skapar energi som hjälper Dig att fokusera Din medvetenhet och transformerar negativitet som hindrar Dig i Ditt liv.
Öppnar dörren för det goda och positiva, och förstärker healing, meditation och utveckling både på det personliga och det andliga planet, genom terapi.
Stimulerar intuitionen och är allmänt helande vid fysisk obalans.
Placeras i rummet för att återställa harmonin efter ett gräl, eller ett starkt känslomässigt möte.
Kunskap är nyckeln till Din förmåga att skapa inriktningen på Ditt liv.
Ingår i ritualerna Inför En Tarot-läggning och Tarot-Cirkeln, samt besvärjelserna Bantningskur och Livsglädje.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Bergkristall sägs vara en länk mellan de himmelska stjärnornas energi och våra själar. Bergkristallens energi symboliserar harmoni, balans och synkronicitet. Den sägs traditionellt harmonisera och sammanlänka tankar, känslor och medvetande med universums existentiella kraft. Den har använts i andliga, vetenskapliga och läkande syften i många kulturer världen över. Det sägs att bergkristallen kan transformera, förstärka, fokusera och balansera energi.
Chakra: Alla