Hem

Farao Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 397247, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är en sorts Person

Kung och halvgud i det Gamla Egyptien.

Alias: farao

normal

Skriven av Lady

Konungarnas dal.
Konungarnas dal är en benämining på en dal gång nära Thebe. Det är en grav plats för många faraoner och det finns sammanlagt 65 gravar där. I Konungarnas dal finns en pyramid som heter Al-Qarn där trodde man att en gudinna i orm gestalt, Meresger d.v.s. Hon-Som-Älskar- Tystnaden, bodde.

Guld Masken
Den kända guld masken blev lagd för Tutankhamon och den förställer farao så som solguden Ra. När masken hittades var den inte skadad alls och den är det enda av vikt som hittats helt. Den är gjord i solitt guld och den blå stenen Lapis Lazuli.

Kronan
Den dubbel krona som faraonerna bar kallades för Pshent Den symboliserade de två rikena. Den vita övre kronan symboliserade Övre Kungariket och kallades Hedjet och den undre röda kronan kallades Deshret och symboliserade Undre Kungariket.

Piskan och Herde staven
Faraonerna bar en piska och en stav dessa två tillhörde frånbörjan Osiris men blev sedan symboler för den kungliga makten.

Källa: Faraos Egypten