Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Cistercienserna Klosterorden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 543485, v2 - Status: normal.
är Klosterorden

Orden som utvecklades från 1098 som en reformerad gren av benediktinorden i klostret Cistercium (Frankrike)

Alias: bernhardinorden, cisterciensorden och vitbröder

Detta är uppslagsordet för Cistercienserna. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Klosterorden.

normal

Clairvaux ska vara moderklostret till denna orden. Detta kloster grundades av Bernhard av Clairvaux, en man med stor betydelse för cisterciensorden. På grund av honom kallas orden även Bernhardinorden.
Cisterciensorden spreds kvickt över Västeuropa och på 1300-talet fanns över 700 kloster.
Många furstar gynnade dem ekonomiskt och de hade påvliga privilegier. Dessa drogs in i samband med tiggarordnarnas uppkomst.

Ordensreglerna

De levde med löften om fattigdom, enkelhet och andakt.
Liturgi och kyrkomusik var deras specialitet.
De var självförsörjande.
De hade årliga visitationer i klostren.

Klädseln

De var klädda i en grov kjortel av ofärgad ull. Man kan säga att den var vit eller grå. De hade en svart scapularium (kåpa som är ett ytterplagg och förkläde) som ett brett band som man trär över huvudet som var löst hängande fram- och baktill.
Kjorteln hölls ihop med ett rep om livet.
På grund av klädseln och deras vita huva kallades de i folkmun för vitbröder.

Nunnekloster

Kvinnliga ordesgrenar tillkom på 1130-talet.
Nunnorna specialiserade sig på skolundervisning för flickor. (I alla fall under dom första århundraderna).
Idag ska det finnas cirka ett femtiotal nunnekloster.

Arkitekturen

Till följd av ordens krav på enkelhet var även deras kloster präglade av denna enkelhet.
I klostren och kyrkorna möts man av släta stenytor, enkelt utformade pelare, bågar och portaler. Mycket sparsam skulpturutsmyckning. Väldigt sällan hade man kalk- eller glasmålningar.

Cistercienserna förekomst i Sverige

Även i Sverige var Cistercienorden etablerad under medeltiden och blev en hjälp för Sverige att bryta sin isolering från det övriga Europa.
Jordbrukstekniken och trädgårdsskötseln som fördes in i Sverige blev banbrytande.
Huvudklostret i Sverige (det viktigaste) var det i Alvastra under 1100- och 1200-talen.

I övrigt fanns:

Nunnekloster:
Solberga utanför Visby 1233-1246
Askeby 1162-1167
Byarum som flyttades till Sko 1170-1180
Gudhem som flyttades till Brev 1160-1175
Riseberga 1195-1200
Vårfruberga 1160 flyttad 1270-1280
(Sko 1230)

Munkkloster:
Roma 1164
Herrevad 1140
Ås 1165
Nydala 1143
Varnhem 1150
Lurö 1140 (flyttades till Varnhem)
Julita 1180
Viby 1160 (flyttades till Julita)
Gudsberga 1477