Hem

Ull Gud, Nordisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 520278, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Gud och Nordisk gudom

Fornodisk bågskytte- och jaktgud, ursprungligen himmelsgud.

Alias: ull och uller

normal

Ull förknippas ibland med Eoh, idegranens runa.
Ull ska vara son till Tors maka Siv. Hans minne är starkt förbleknat han kan möjligen varit en höggud. Han beskyddade särskilt manliga idrotter som jakt, bågskytte och skidlöpning.
Namnet återfinns i många ortsnamn idags om ex: Ullevi, Ullåker.

normal

Vers 5 och 42

"Ydalar det heter,
där Ull åt sig
har sina salar byggt;
Alvheim gåvo
gudarne till tandskänk
åt Frej i fjärran urtid."

"Ulls huldhet har den
och alla gudarnes,
som först med flamman tar i tu,
ty öppna bliva världar
över asars söner,
när kittlar från lågan lyftas"