Hem

Siv Nordisk gudom, Gudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 135740, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Nordisk gudom och Gudinna

Tors hustru.

Alias: siv

normal

Tors hustru, Ulls moder. Hon skildras som den fagraste bland kvinnor, skygg och tillbakadragen, men ändå redo till älskog, bl a med Loke. Hon var känd för sitt vackra gyllene hår. Men den okynnige Loke klippte av henne allt håret och tvangs då av Tor att utverka att svartaalferna tillverkade ett nytt hår av guld som kunde växa fast på huvudet och växa till sig som vanligt hår. Dessa skickliga smeder lyckades med detta.