Hem

Visdomens tjugosjätte stig - Ayin Stig i livets träd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 563802, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
är Stig i livets träd

Stigen mellan Tifareth och Hod - den renoverande intelligensen. (Ayin betyder öga)

Alias: ayin-stigen, path 26, renoverande intelligensen, stig 26, visdomens tjugosjätte stig, visdomens tjugosjätte stig - ayin, visdomens tjugosjätte väg och visdomens tjugosjätte väg - ayin

normal

Hebreeisk term
Hebreeisk bokstavA'ain
Gematria70
TarotThe Devil
SfärCapricorn
Färg i kungsskalaLila
Färg i drottningsskalaSvart
Färg i kejsarskalaBlå-svart
Färg i kejsarinneskalaKall mörk-grå

normal

Denna stig förhöjer Hods rationella världssyn till att påbörja formandet av livsmedvetenhet i Sephiran Tiphereth. Kortet Djävulen representerar ett monstruöst odjur ovanpå en halvkub. Vid denna 'djävuls' fötter är kvinnligt förnuft och manlig känsla fastkedjade. Dessa måste befrias från den onödiga tillbakahållenheten i de av Hod okänsligt skapade kedjorna. Hods rationella sinne är starkt, för starkt för att tillåta fritt användande av dess styrka. Stigen Ayin öppnar förnuftets öga (Ayin är öga på Hebreiska D.E. anm.) för att låta det se ändamålet bakom medlet. Hod blir då en sann tjänare åt sinnets säkerhet, användande dess säkerhetsregler i vissa fall och i andra fall inte. När livsändamålet hotas av ett speciellt livssätt, lär sig Hod att göra ett nytt sätt mer i linje med hela livet. Stigen till Tiphereth ger en grund av förnuft åt det totala medvetande som är medvetandet i Tiphereth.