Hem

Visdomens trettioförsta stig - Shin Stig i livets träd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 493, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Tride
Denna text är importerad från /old/psi/stig/31.html
är Stig i livets träd

Stigen mellan Hod och Malkuth - den eviga intelligensen

Alias: ash, stig 31, visdomens trettioförsta stig och visdomens trettioförsta stig - shin

normal

Regerar solens och månens rörelser, enligt deras sammansättning och skapar gravitation i deras respektive sfärer.


Hebreeisk bokstavShin
Gematria300
TarotJudgement
SfärEld
Hebreeisk termAsh
Färg i kungsskalaGlödande orange-röd
Färg i drottningsskalaVermilion
Färg i kejsarskalaGuld med röda fläckar
Färg i kejsarinneskalaVermilion med fläckar av karmosin och smaragdgrönt

normal

Denna stig förhöjer en bestämd del av det direkta, fysiska medvetandet i Malkuth till det rationella medvetandet i Sephiran Hod. Kortet Domen visar en ängel (Den högre viljan) dragandes människor ur gravar. Rationell vilja söker efter ordning blanda sådana varseblivningar.. När orsak-verkan-förhållanden hittas och associationer upptäcks, agerar denna rationella vilja för att konstruera en världsbild. Denna världsbild är antingen-eller. Allt i Malkuths fysiska värld som inte passar in i Hods utvecklande världsbild skjuts bort av stigen Shins rationella vilja. När ett misslyckande i att bortrationalisera Hod-världsbilden uppstår, väljs nya sinnesintryck ut för att tillåta rekonstruktion. När Hods världsbild är fulländad, återupplivas det lägre rationella sinnet ur materians grav.