Hem

Mental dominans

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 757, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Sylvialill
Denna text är importerad från /old/psi/mental/dominans.html

Det finns människor som på telepatisk väg medvetet kan förändra inställningar hos andra eller att impulsartat få dem att utföra någon viss handling.

Alias: mental dominans

normal

Det finns människor som på telepatisk väg medvetet kan förändra inställningar hos andra eller att impulsartat få dem att utföra någon viss handling. Man märker inte att det är någon annan vilja som spelat in. Man tror att det är man själv som står bakom det man tänker och gör. Bara om det man tänker eller gör bryter starkt mot vad man känner som sig själv eller om sändaren vill framföra sin identitet så börjar man undra.

I boken Fallet Olof Jönsson berättas flera historier om detta, förutom de experiment författaren själv får uppleva med honom. Många experiment går nämligen ut på att Olof låter åskådaren t ex plocka fram ett speciellt kort. Men personen i fråga måste vara mottagligt för den telepatiska suggestionen. Vissa personer har byggt ett intuitivt försvar mot mental dominans eller så har de inte mottagningsförmågan tillräckligt utvecklad. De allra flesta är dock påverkningsbara.

I boken PSI - psykiska upptäckter bakom Järnridån berättas det om Wolf Messing, en rysk psi-stjärna testat av bland andra Stalin, Einstein, Freud och Gandhi. Så här berättar han om ett experiment angående mental dominans:

Han skulle göra ett psykiskt bankrån och ta 100 000 rubel från Moskvas Gosbank där han var okänd.

Jag gick fram till kassören och räckte över ett tomt papper rivet ur en skolskrivbok, säger Messing. Han öppnade en attacheväska och lade den på disken. Sedan tvingade han med tanken kassören att räcka över den enorma summan.

Den älder kassören tittade på pappret. Han öppnade kassaskåpet och tog ut 100 000 rubler. Messing stoppade ned sedlarna i väskan och gav sig av. Han gick bort till Stalins två officiella vittnen som hade överinseende över experimentet. Efter det att de hade intygat att experimentet hade utförts till belåtenhet, åtevände Messing till kassören. Medan han började räcka över sedelbuntarna till honom, såg kassören på honom, tittade på det tomma pappret och föll till golvet med en hjärtattack.

Som tur var dog han inte, säger Messing.

Man kan telepatiskt suggestera en levande varelse till vad som helst, men man kan inte få personen att handla mot sin natur. Messing gjorde saken lätt genom att lämna fram ett papper och få kassören att tro att det var någon slags uttagsorder för pengarna.


normal

Från: Kajinsky, B. B., Biologisk Radio-kummunikation. Kiev: ukrainska vetenskapsakademins press, 1962.

Jag ville själv uppleva ESP när jag mötte Durov 1919. Jag sade åt honom: Jag vill veta hur det känns att få telepatiskt meddelande och känna muskel-ESP.

Åh, det är lätt, sade Durov. Sitt bara stilla några ögonblick.

Han vände ryggen åt mig och skrev snabbt någonting på ett pappersark som var dolt för mig. Han lade papperet på bordet med det skrivna nedåt och täckte det för med sin handflata.

Jag kände ingenting ovanligt, men helt automatiskt rörde fingrarna på min högra hand vid huden bakom mitt öra. Jag hann knappt sänka min arm förrän Durov visade mig pappret. Klia bakom högra örat, hade han skrivit.

Hur gjorde ni? undrade jag klentroget.

Allt jag gjorde var att föreställa mig att huden bakom mitt högra öra behövde klias och att jag måste lyfta min hand för att klia. Nå, vad kände ni?

Jag kände naturligtvis ingen tankeöverföring. Jag ville bara klia mig bakom örat. Durov tittade triumferande på mig. Det underliga är att ni utförde den rörelse som hade tänkts ut i min hjärna som om ni hade följt era egna tankeassociationer och rörelser som om ni hade handlat på order av en dubbelnatur: ni kände hudirritationen bakom ert öra och er hand gjorde rörelsen mot örat och det var det öra jag ville att det skulle vara.

Bilden i er hjärna uppfångades omedvetet av min hjärna, anmärkte jag.

Vi är båda levande radiosändare, skämtade Durov.