Hem

Fallet Olof Jönsson - Ockulta fenomen - parapsykologiska experiment Bok

Ockulta fenomen - parapsykologiska experiment

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1052, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lilit
Denna text är importerad från /old/book/fallet_olof_joensson.html
är Bok
Behandlar Dop
Publicerad år 1971
ISBN 91-528-0020-2
sidantal 168
Av Brad Steiger
Publicerad av Zindermans

En rad vetenskapsmän hade med förbluffande resultat undersökt bl a hans telepatiska, klärvoajanta och telekinetiska förmåga.

Alias: fallet olof jönsson

normal
Omfång15x22 cm
OriginaltitelThe Psychic Feats of Olof Jönsson
OmslagKjell Ivan Anderson

normal

Innehåll


normal

Baksidan

Den unge ingengören Olof Jönsson stod för 25 år sedan i centrum för den svenska parapsykologiska debatten. En rad vetenskapsmän hade med förbluffande resultat undersökt bl a hans telepatiska, klärvoajanta och telekinetiska förmåga (tankeöverföring, förmågan att t ex läsa dold text, förmågan att med tanken få föremål att röra sig). Försöken att få till stånd en förutsättningslös universitetsforskning kring mirakelmannens paranormala prestationer hindrades av den då i Sverige ännu mycket negativa attityden till de parapsykologiska fenomenen.

1953 flyttade Olof Jönsson till USA, där han samarbetat bl a med prof J B Rhine, internationellt känd parapsykologisk forskare vid Duke University. Jönsson torde vara världens f n mest kända parapsykologiska medium.

Olof Jönsson är född i Malmö 1918 och anställd vid en ingejörsfirma i Chikago. Brad Steiger, en i USA välkänd po+pulärvetenskaplig författare, kartlägger i denna bok Jönssons paranormala prestationer och beskriver de omfattande experiment som gjorts med honom då han under en lång följd av år ställt sig till forskningens förfogande.

Fallet Olof Jönsson. Ockulta fenomen, parapsykologiska experiment är en häpnadsväckande och fascinerande läsning, som ställer alla vedertagna psykologiska och fysikaliska begrepp på huvudet. De redovisade fenomenen tycks trotsa varje förklaring utifrån det vi kallar våra naturlagar.

Parapsykologisk forskning är på det internationella fältet en sedan decennier legitimerad forskningsgren. De resultat som nåtts är i hög grad en utmaning mot vår nuvarande världsbild. Det är i det sammanhanget experimenten med Olof Jönsson och kartläggningen av hans ockulta förmåga skall bedömas.


normal

Se ocskå

  • Sammandrag