Hem

Thomism Filosofi, Lära, Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 649456, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Filosofi , Lära och Teori
enligt Thomas av Aquino

Thomas av Aquinos teologiska filosofi som bygger på en metafysisk realism och kunskapsteori grundad i sinneserfarenhet

Alias: nythomism, thomism och tomism

normal

Thomismen är samlingsbeteckning för en systematiskt anlagd filosofi som tar sin utgångspunkt i Thomas av Aquinos filosofi och teologi.

Den ansluter sig till korrespondensteorin för sanning. Tillvaron är hierakisk, högsta punkten är Gud, som är alltings skapare och ändamål. Människan är en enhet av ande och kropp och befinner sig mitt i systemet.

Thomismen fanns redan efter reformationen, men fick ny betydelse sedan 1879 då påven Leo XIII gjorde Thomas till katolska kyrkans officiella filosof.