Hem

Martyr

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 650267, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Guson

Person som ger sitt liv för sin (kristna) tro

Alias: martyr och martyrium

normal

Martyr (grek. martys, vittne) är den som oskyldig lider och dör för sin övertygelse, oftast inom kristen tro.

Redan på 100-talet samlades berättelser om martyrers lidanden i s.k. martyrakter, som i begynnelsen anknöt till helgondyrkan.

Martyren kallas också blodsvittne eller trosvittne.