Hem

Blodgråtande staty Staty

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 420536, v2 - Status: normal.
är en sorts Staty

En staty som av oförklarlig anledning börjat gråta blod.

Alias: gråtande staty och staty som gråter blod

normal

Mest kända gråtande statyn

I april 1998 uppgavs att en staty av Jungfru Maria som hämtats från Medjurorje i Bosnien grät blod i kyrkan Sant Marti i Mora i Katalonien, Spanien, men fenomenet avfärdades som bedrägeri av de lokala katolska kyrkliga myndigheterna. Den mest kända gråtande statyn var en 40 cm hög gipsfigur föreställande junfru Maria som hämtats till samma kyrka från Civitavecchia i Italien av en präst. Statyn verkade gråta blod under 14 dagar mellan 2 feb och 17 mars 1995. Vid ett tillfälle bevittnades fenomenet av stiftets biskop.

normal

Blods- och oljetårar

Även i Bolivia lär det finnas en staty av Jesus om gråter.

Platsen där den står heter Cochabamba. Det sägs ha börjat 1995 under den heliga veckan då hundratals ska ha sett tårar välla fram ur ögonen på statyn.

Denna staty har därefter röntgats och utsatts för olika tester. Via blodsanalys har man konstaterat att det är äkta men ingen förklaring har kunnat påvisas.

Helgonstatyn av Anna gråter olja i Philadelphia USA, i den ryskortodoxa kyrkan Church of Our Lady the Joy of All Who Sorrow. Sjuka människor har gnidit in sig i denna olja och säger sig därefter ha blivit friska.
Detta fenomen hade sin början den 12 mars 2004.