Hem

Ordet Hell Ord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 628628, v2 - Status: normal.
är Ord

ett Ord.

Alias: hell

normal

Hell

Förr i tiden sa man Hell till stora konungar eller någon man respekterar. Man sa det även till de med adlig börd men det var inte ofta.

Ordet hell kanske är fel benämning, man kanske ska ta och säga hälsningen Hell.

Om en konung kom förbi skulle man säga Hell till honom: tex:

*Hell karl II

*Hell karl den Store

Eller någon annan:

*Hell dig min vän

*hell andreas

Man kan alltså säga att det är en hälsning eller ett sätt att visa sin aktning och underlägsenhet.