Hem

Ord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 497699, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

En språklig enhet av typen fot som språkanvändare brukar uppfatta som mer eller mindre given.

Alias: ord


Ord
"Jag hungrar" på ett fiktivt ormspråk från Valusien. Uttalas AYAH eller IAH.
Ordet Tarot
Ord
Olika förslag på varifrån ordet "tarot" härstammar.
Logos
Ord
Shalom
Ord
Shalom är ett vanligt hälsningsord. Det betyder frid eller fred på hebreiska.
Tetragrammaton
Besvärjelse, Ord, Namn
Det grekiska ordet för guds heliga och hemliga namn som aldrig får uttalas, på hebreeiska betyder det "ordet på fyra bokstäver".
Shemhamforash
Besvärjelse, Ord
Detta ord är beteckningen på Guds hemliga namn som är 72 till antalet.
Ordet Hell
Ord
ett Ord.
Namasté
Sanskritord
Är en hälsningsfras på sanskrit som betyder "jag bugar för det heliga inom dig" eller "jag bugar mig för gudarna inom dig" .
Yoni
Kroppsdel, Sanskritord
Yoni är sanskrit för vulva (kvinnligt könsorgan), dvs den yttre och mer synliga delen av det kvinnliga könet och vaginan/livmodern; både de inre och osynliga delarna.
Chela
Sanskritord
Är sanskrit som bokstavligt betyder "Barn".
Chidakasam
Sanskritord
Är sanskrit och betyder ungefär fältet, eller medvetandets grund.
Chit
Sanskritord
Är sanskrit och betyder ungefär abstrakt medvetande.
Akanksha
Sanskritord
Är sanskrit och betyder troligtvis "begär" eller "önskan".
Chitra Sikkandinas
Sanskritord
Är sanskrit som bokstavligt betyder "ljuskrönet".
Chih-Sakti
Sanskritord
Är sanskrit för förmågan som alstrar tankar.
Akhil
Sanskritord
Är sanskrit och betyder ordagrant "kung".
Amar
Sanskritord
Är sanskrit och betyder ordagrant "odödlig".
Aka´sa
Sanskritord
Är ett sanskritord som betyder "rymden".
Bharja
Sanskritord
Är sanskrit för "björk" (Trädet).
Chadayatana
Sanskritord
Är ett sanskritord som ungefär betyder "de sex boningarna eller portarna i människan".
Chakshub
Sanskritord
Är sanskrit för "Ögat".
Chandra / Candra
Sanskritord
Sanskrit för "måne".
Chandra-kanta
Ädelsten, Sanskritord
Är sanskrit för "Älskad av månen". Ordet är en sammanslagning av sanskritorden chandra "måne" and kanta "älskad".
Chandramanam
Sanskritord
Är sanskritordet för metoden att fastställa tiden med hjälp av månen.
Chandra-vansa
Sanskritord
Är sanskrit för "Månrasen".
Chandrayana
Sanskritord
Är sanskrit för det kronologiska månåret.
Chatur varna
Sanskritord
Är sanskrit för "De fyra kasten" men betyder ordagrant färger.
Devachan
Sanskritord
Är ett sanskritord som betyder "gudarnas boning".
Kama-loka
Sanskritord
Är ett sanskritord som betyder "begärens boning".
Loka-chakshub
Sanskritord
Är sanskrit för "världens öga". Betyder även solen.
Skandhas
Sanskritord
Är ett sanskritord för "frö".
Suryavansa
Sanskritord
Är sanskrit för "Solrasen".
Chidagnikundum
Sanskritord
Är sanskrit och betyder "Eldhjärtat i hjärtat".
Abhay
Sanskritord
Är sanskrit och betyder ordagrant "Fruktlös".
Ajit
Sanskritord
Är sanskrit och betyder ordagrant "han som inte blivit besegrad" eller "osynlig". Ordet är en sammaslagning av sanskritorden a "inte" och jita "besegrad".
Aditya
Sanskritord
Är sanskrit och betyder ordagrant "sol gud" eller bara "gud".
Damodar
Sanskritord
Är sanskrit ordagrant för "Rep runt magen". Ordet är en sammanslagning av sanskritorden dama "rep" och udara "mage".
Vajra
Kroppsdel, Sanskritord
Vajra är sanskrit för penis (manligt könsorgan)
Gunah
Sanskritord
Sanskrit: Den materiella naturens tre kvaliteer. Dvs transcendenta kvaliteter hos den empiriska sinnevärlden. Ett nyckelord inom hinduismen.
Buddhi
Sanskritord
Sanskrit för intellekt.
Darsana
Sanskritord
En "skola" av indisk filosofi.
Ekagrata
Sanskritord
Sanskrit: Koncentrationen på en punkt.
Isvara
Sanskritord
Sanskrit: Högsta Herren.
Manas
Sanskritord
Sanskrit: Engelskans "mind". "Hjärna" i brist på bättre. "Psyke" är kanske den enda möjligheten eftersom psykologi är: "The Science of the Mind".
Nadi
Sanskritord
Sanskrit: Metafysiska nerver i människokroppens medvetande. Det finns 101 stycken.
Prâna
Sanskritord, Esoterisk energi
Prâna är sanskrit, från 'pra' (frambringa) och 'an' (att andas, röra sig, leva). Alltså betyder pra-an, Prâna, att andas fram, livsande eller livsenergi.
Samadhi
Sanskritord
Sanskrit för koncentration och stillhet. Det högsta tillståndet.
Shastra
Sanskritord, Skrift
Sanskrit för "vapen", företrädelsevis en skrift.
Smrti
Sanskritord
Sanskrit: Muntlig uppenbarelse eller tradition.
Sruti
Sanskritord
Sanskrit: Skriftlig uppenbarelse eller tradition. Veda.
Tapas
Sanskritord
Tapas är sanskrit för mental och fysisk diciplin, och syftar även på ett utövande som yogis genomgår för att kontrollera sitt sinne för att uppnå upplysning.
Vasana
Sanskritord
Sanskrit: Undermedvetna latenser.
Dharana
Sanskritord
Sanskrit: Koncentration.
Rupa
Sanskritord
Sanskrit: Fysisk kropp.
Sunya
Sanskritord
Sanskrit. Tomhet, ett av buddhismens nyckelord.
Bhava
Sanskritord
Sanskrit: En stat eller ett tillstånd.
Ahamkara
Sanskritord, Jaget
Sanskrit "Jag- görare". Ego.
Prtivi
Sanskritord
Sanskrit: Elementet jord.
Dhyana
Sanskritord
Sanskrit för meditation.
Tejas
Sanskritord
Sanskrit: Elementet eld.
normal

brygga från sinne till sinne. ord är bild och ljud. sinnet är medvetande = med vetande. det som är med vetande är minnet. vetande är minne i sinne. sinne är minne. sinnet vet. minnet vet.