Hem

Ajit Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 398529, v3 - Status: normal.
är Sanskritord

Är sanskrit och betyder ordagrant "han som inte blivit besegrad" eller "osynlig". Ordet är en sammaslagning av sanskritorden a "inte" och jita "besegrad".

Alias: ajit

normal

Ajits hinduistiska betydelse

Detta är även namnet på Gudarna Shiva och Vishnu samt namnet på en framtida Buddha.