Hem

Chandra / Candra Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 397723, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit för "måne".

Alias: candra, chandra och chandra / candra

normal

Chandras hinduistiska betydelse

Chandra är namnet som används i Vedatexterna för att referera till månen som en personiferad entitet. Chandra är även namnet på en demon i hinduistiska legender.

normal

Chandra stavas candra. Ch och sh, m, n och ng har med sanskrit- tecknen att göra. De har flera tecken för varje fonem och konsonant. Den enklaste stavningen är alltid den bästa.

normal

Månguden bär även namnet Soma.