Hem

Prtivi Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 691489, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Lennart_Lindqvist
är Sanskritord

Sanskrit: Elementet jord.

Alias: prtivi