Hem

Gunah Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690727, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit: Den materiella naturens tre kvaliteer. Dvs transcendenta kvaliteter hos den empiriska sinnevärlden. Ett nyckelord inom hinduismen.

Alias: gunah