Hem

Chitra Sikkandinas Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 397819, v2 - Status: normal.
är Sanskritord

Är sanskrit som bokstavligt betyder "ljuskrönet".

Alias: chitra sikkandinas

normal

Chitra Sikkandinas.hinduistiska betyelse

Chitra Sikkandinas symboliserar stjärnbilden Stora Björnen, som är hemvist för de sju Rishierna.