Hem

Sruti Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690894, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit: Skriftlig uppenbarelse eller tradition. Veda.

Alias: sruti