Hem

Tejas Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 691494, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit: Elementet eld.

Alias: tejas