Hem

Isvara Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690835, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit: Högsta Herren.

Alias: isvara