Hem

Buddhi Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690718, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit för intellekt.

Alias: buddhi