Hem

Etymologi Vetenskap

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 478695, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Vetenskap

Etymologi är studiet av ordens härstamning och släktskap... t.ex. etymo kommer från grekiskans etumos som betyder "riktig" eller "sann", och logos är förstås "logik" eller "lära.

Alias: etymologi och ordhärledning