Hem

Oremus Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 654119, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur

Katolsk bön- och mässbok, utgiven av Katolska liturgiska nämnden, Stockholms katolska stift

Alias: oremus och svensk katolsk bönbok

normal

Oremus är bön- och mässbok för katoliker i Sverige.
Innehåll bl.a.:
Förord med praktiska anvisningar och teckenförklaring
Dagliga böner
Den treenige Guden
Kyrkoåret
Förböner
För det egna livet
De heligas gemenskap
Sakramenten och andra heliga handlingar
Bibelläsningar i mässan
Psaltarpsalmer
Källor och register
Distributör: Katolsk Bokhandel (via Katolska kyrkor)