Hem

Korstecken Symbolhandling

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 655907, v2 - Status: normal.
är en sorts Symbolhandling

Korstecknet är en kristen symbolisk åtbörd, främst inom katolsk och ortodox kyrka

Alias: korstecken

normal

Korstecken görs med höger hand, från pannan till bröstet. Katoliker tecknar från vänster till höger axel - ortodoxa tvärtom.

Korstecknet symboliserar beskydd av Kristus för den eller det som korsas.
I folktron betraktas det också som skydd mot onda makter.

Inom katolsk kyrka är korstecknet en påminnelse om dopet i den Treenige Gudens namn, en bön om beskydd och en bekännelse om viljan att tjäna honom med förstånd och känsla, själ och kropp.

Inre bön är treenighetens: I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. Amen