Hem

Livbringare på Paranormal.se Mästare i väktarakademin

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 396608, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
är en sorts Mästare i väktarakademin

Namnet på de som har hand om medlemsregistret på webbplatsen.

Alias: 41, användaradministratör, medlemsadministratör, nivå 41, teknik-nivå 41 och useradmin

normal

Medlemshanteringen ska delas upp på gesäller och livbringare. Det ger tillräckligt många administratörer för att hantera medlemmarna. Jag kan tänka mig att ge fler funktioner till gesäller. Men känsliga uppgifter eller uppgifter från de som vill vara anonyma/osynliga ska hanteras av ett litet fåtal personer. ... Och här handlar det till stor del om pålitlighet, vem som ska få hantera uppgifterna. Vi förutsätter att gesäller som inte känner att de behärskar medlemshantering låter bli den saken.

Uppgifter som markerats som hemliga ska inte vara synliga för några andra än livbringarna.