Hem

Lärling i väktarakademin Väktare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 396665, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: invisible
är en sorts Väktare

Den som vill jobba med uppslagsorden i Paranormal.se ansöker inträde till väktarakademin. Blir de antagna börjar de som lärlingar.

Alias: 11 och nivå 11

normal

Planerad funktionalitet

För att bli lärling tar du ett test med flervalsfrågor. Du behöver komma upp i ett antal poäng för att bli godkänd. Svarar du fel får du många minuspoäng, så se till att välja vet ej om du är osäker. Som väktare är det viktigt att ha omdöme nog att inte ta åt sig en uppgift man kanske inte klarar av.

Som lärling / apprentice (neophyte) är det dags att välja ett ämne för din examen. Ämnesvalet är upp till dig. Examen består i att du skriver en eller flera texter för uppslagsord. Texterna måste ha vissa kvalitéer för att godkännas. Kvalitéerna bedöms av en mästare. Bland annat måste texterna få officiell status. Det innebär att de har bättre kvalitéer än existerande text för samma ämne. När du presterat text av fullgod kvalitet välkomnas du in i akademin och hamnar på nivå 12.

normal

Hur det fungerar idag

För att bli lärling behöver du visa att du klarar av logiken bakom systemet med relationer. Du behöver ha gjort ett antal relationer och kommit upp i 10 poäng. Varje korrekt koppling ger ett pluspoäng och varje felaktig koppling ger 3 minuspoäng.

Fråga i #devel om du är osäker.

Är du intresserad att bli lärling går du in på #devel och talar om detta. Som lärling förväntas du vara inne på #devel samtidigt som du jobbar med webbplatsen, och frågar om allt du är osäker på.

Gesäll blir du när du skapat ett antal ämnen med texter och kopplingar. Då och då tittar vi på hur det gått för gesällerna och en subjektiv bedömning görs utifrån ett antal faktorer, så som kvalitén på arbetet, mängden arbete, hur ofta man är aktiv i #devel, osv.