Hem

Anonymitet på Paranormal.se

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 579048, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: Runar

Paranormal.se har en rad inställningar för att ge medlemmarna precis den grad av anonymitet de önskar.

Alias: anonymitet och anonymitet på paranormal.se

befäst

Paranormal.se har en rad inställningar för att ge dig precis den grad av anonymitet du själv önskar. Ditt medlemskap ska kunna vara helt osynligt om du så önskar.

Dessa valmöjligheter är tillgängliga under rubriken Anonymitet i dina inställningar.

Vi kan välja att inte visa uppgifter du har givit oss tillåtelse att visa. Men vi strävar efter att gjorda inställningar ska följas på så vis att uppgifter du vill hålla dolda inte visas.

Medlemmar på teknik-nivå 41 är systemets användaradministratörer och har alltid full tillgång till alla dina uppgifter. Idag (2005-01-13) är det 3 personer.

Vi vågar inte lova hur uppgifterna kommer att användas (Kom inte med skadeståndskrav.) Vi hoppas ni kan lita på vår goda vilja.