Hem

Fritt svar ESP-experiment

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 135145, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts ESP-experiment

ESP-experiment där försökspersonen inte behöver välja mellan ett antal förutbestämda svarsalternativ

Alias: fritt svar och fritt val