Hem

LunarStorms WZUP

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 472700, v2 - Status: normal.

Ungefär som "Dagens fråga" på LunarStorm

Alias: lunarstorms wzup

normal

LunarStorms WZUP-enkät är en daglig fråga på LunarStorm. Frågan visas vid inloggning till LunarStorm och endast ett svar per inloggad räknas. Populationen är samtliga LunarStorm-medlemmar och stickprovet är samtliga som loggar in en given dag.

Antal svar brukar ligga mellan 100 000 och 130 000. Svarsfrekvensen är cirka 37%. Svarsfrekvensen är något låg vid jämförelse med traditionella undersökningsmetoder som telefon och postal enkät. Däremot är den väldigt hög för en generell web-enkät. LunarStorm-medlemmar är riksrepresentativa i åldersgrupperna 12-19 år.

Frågor kring rapporten kan ställas till LunarStorms chefredaktör Rickard Ericsson på telefon 0340-641106 eller e-post rickard@lunarstorm.se. Resultaten av LunarStorms WZUP-undersökningar får fritt publiceras med källhänvisning till LunarStorm.