Hem

Marilyn Ferguson Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1366, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/ferguson_m.html
är Person

en av New Age-rörelsens förgrundsgestalter, vetenskapsjournalisten som har skrivit boken Mot en ny tidsålder.

Alias: ferguson, marilyn och marilyn ferguson

normal

Erik Dammanns sökarfärd går vidare tvärs över den amerikanska kontinenten till Los Angeles i Kalifornien. Där skall han träffa en av New Age-rörelsens förgrundsgestalter, vetenskapsjournalisten Marilyn Ferguson, som har skrivit boken Mot en ny tidsålder och ger ut tidskriften Brain/Mind Bulletin.

Kalifornien håller på att bli centrum för det nya medvetandet, menar Ferguson - det vill säga för New Age-visionen om ett nytt och bättre liv. Och från Kalifornien sprider sig över världen ett nätverk av människor som tänker på ett nytt sätt - och tror på människans enhet med universum och hennes obegränsade möjligheter.

Detta nätverk, som breder ut sig vid sidan av det etablerade samhället, liknar en sammansvärning, anser Ferguson och kallar det konspirationen i vattumannens tid.

Marilyn Ferguson bor i en av storstadens fashionabla förorter; hon är mycket upptagen och hinner endast växla några ord med Dammann, som hänvisas till en av hennes medarbetare. Men hon hinner nämna - innan hon kallas till ett viktigt telefonsamtal - att hon och hennes folk vill sprida sitt budskap i första hand till människor i ledande ställning.

Erik Dammann frågar en av personerna i Marilyn Fergusons omgivning hur de ställer sig till all okritisk mystik och nyreligiositet som förekommer i Kalifornien. Vilken vikt lägger de vid att stärka sinnet för kritiskt tänkande och saklighet? Svaret är att kritiskt sinne är viktigt. De förenklingar som man ofta finner hos vanligt folk utgör en fara. Dammann lämnar likväl Fergusons center med en betydande skepsis till den inställning som ligger bakom arbetet på centret.