Hem

Saltlampa Föremål

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 625994, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Föremål

Tillverkas av saltkristaller som avlagrades i jorden för 200-300 miljoner år sedan. De absorberar skadlig elektromagnetisk strålning.

Alias: saltlampa

normal

Saltkristall ur förhistoriska hav ger positiva joner som förbättrar vår hälsa.

På mellan 600 och 1000 m djup ligger dessa saltavlagringar som idag förtätats till stensalt.

Inom naturmedicin har saltet alltid spelat stor roll (saltbad!). Saltkristall i form av en lampa, där saltet försiktigt värms av ett ljus eller en glödlampa, avger positiva joner genom värmens energi.
Dessa fria positiva joner äter eller neutraliserar de negativa joner som uppkommer av t.ex. elektriska apparater som datorer, TV, mobiltelefoner och allt annat vi omger oss med.

I slutna rum finns en mängd elektrostatiska fält. Ofta finns bara 2% av de nödvändiga hälsosamma jonerna inomhus. Genom att använda saltlampor utjämnas bristen på positiva joner och följden blir minskad trötthet, höjd prestationsförmåga och sänkt mottaglighet för infektioner.

I fri natur får atmosfären alltid rätt mängd fria joner. Bäst förhållande - med en mängd av dessa - har vi över havet där i snitt 600 positiva och 600 negativa joner är uppmätta per kubikcentrimeter. I fjälluft och vid vattenfall kan mängden fria joner vara 10 ggr högre än i omgivningen.

Elektrostatiska fält inomhus binder mer än 90% av de negativa jonerna...

Hur stor lampa? I ett rum på 10-12 kvm behövs en lampa på 3-4 kg - och i ett rum på 25-30 kvm en lampa på ca 12 kg.
Vetenskapliga bevis finns på helande effekt vid astma, hösnuva, koncentrations- och reaktionsförmåga.