Hem

ESP-övning Övning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 263, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/oevning.html
är en sorts Övning

De olika övningstipsen du kan finna här är till för att träna upp ESP hos dig själv.

Alias: esp-övning

befäst

De olika övningstipsen du kan finna här är till för att (kanske) träna upp olika färdigheter hos sig själv.


normal

Visualisering??

Ta ett foto och sätt dig ner och andas lugnt in och ut tills att du kommer i ett meditativt tillstånd.Förflytta nu ditt medvetande in i fotot,att du verkligen se höra känna allt som är i fotot att andvända alla dina sinnen inklusive lukten.Slut nu ögonen och åter upplev allting med dina inre seende och inre hörsel,lukt och känsel.Denna övning tränar upp era sinnen och ert visuella seende

normal

Dessa visualiseringsövningar är till för att stärka det egna fokuset och att öppna upp nya energibanor inom er.

ÖVNING1

Ta och sätt dig framförr en spegel med dämpat ljus runt omkring, ha endast ett stearinljus tänt. Titta dig själv in i ögonen, håll kvar blicken och undvik att blinka. Börja om från början om du bryter din koncentration. Efter ett par gånger så börja säg från ditt hjärta: "Jag älskar dig ... (säg ditt namn).

ÖVNING 2

Denna övning går ut på att träna upp sin telepatiska förmåga. Börja med enkla direktiv. T ex vid matbordet kan du visualisera att du stirrar på en person och se efter om den personen uppmärksammar energin av att vara uttittad.
Ett annat exempel: skicka telepatiskt tankar till en person som du vill ska ringa dig:

normal

Se

Flytta denna text till rädsla för det okända

Hans Andersson:

Detta är ingenting man ska syssla med för det behövs en sådan intensiv koncentration som man inte mår bra av.

Det här tror jag är en myt. Har för mig att det var William Braud som skrev om detta (i ett nummer av en psi-tidskrift på WWW). Han menade att vi skapar denna ansträngning, utmattning, smärta och ändå ynkliga resultat för att vi är rädda för vad vi skulle kunna göra om vi enkelt kunde skapa mer än ynkliga resultat. Vi skulle kanske kunna ge en bekant en blodpropp bara vi blev lite arga på dem. Som tecken på detta pekar han på hur PK-fenomenet förändrats under årens lopp. För hundra år sedan var sceanserna mycket populära och den utbredda tron var att det var de avlidnas andar som uppenbarade sig och orsakade fenomenen, som levitation, apportation och apparationer. Dessa fenomen kunde vara såpass kraftfulla för att alla trodde att det var andarna som orsakade dem och att de låg helt utanför mediernas kontroll. Hände det inget särsklit var inte det mediernas fel, utan andarnas.

Jag kan se samma sak med RSPK. Dessa kan vara mycket kraftfulla. I fall av RSPK upplever man att det är någon annan som gör allt detta, villket ger en psykologisk trygghet. Men så fort som en människa själv försöker åstadkomma någon makro-PK blir det genast mycket ansträngande och utmattande. Ett extremfall är Nina Kulagina (eller vad hon nu heter) från Sovjetunionen. Under experimenten ansträngde hon sig extremt mycket. Hennes hjärtrytm rusade iväg, temperaturen höjdes och hon magrade ordentligt under exåperimenten. Efteråt var hon totalt utmattad och i allvarligt sämre kondition. Ändå var det bara frågan om att flytta små föremål ett par milimeter.

Matthew Manning var utsatt för kraftfull RSPK i sin ungdom (så som levitation och teleportation) men hans egna PK-bedrifter handlar mest om att böja metallstavar o dyl några grader.

Så jag tror inte riktigt att det måste vara så svårt att utföra sådana här saker. Svårt, men inte fysiskt utarmande. Ungefär som när Luke skulle lyfta skeppet ur träsket!

normal

Kapa band

Försök se dig sjäv högt ovan jorden, uppe på molnen omgiven av änglar. Föreställ dig att du svävar omkring men att du samtidigt är bunden till jorden av gummiliknande band. Kalla på Ärkeängel Mikael genm att ropa hans namn och se framför dig hur ett lysande blått, tvåeggat svärd skär av dessa band.
Känn sen hur du stiger uppåt.

Den här övningen är bra om man har något som håller tillbaka en i ens utveckling eller om man inte kunnat släppa något från det förflutna. Var band kan vara det man behöver släppa för att kunna gå vidare.


normal

Se framför dig att du ligger ner och att det finns en ring av ljus vid dina fötter, som sakta går upp över fötterna.
Låt ringen sakta fortsätta över din kropp för att vända över huvudet och gå ner igen.

När du känner dig tillräckligt avslappnad så låter du ringen gå över kroppen igen men nu är ringen full av vitt ljus. Detta ljus renar och se framför dig att ljuset stannar kvar och allt negativt trängs ut ur dig (ur kronchakrat) av ringen.

Låt dig omges av ljuset, vila i det så länge du önskar och för var andetag du tar, drar du in vitt ljus.

normal

ANDLIG TILLVÄXT / MÖTE MED ANDRA MÄNNISKOR

Förslag på övningar att gå igenom för att utveckla sig själv

1. Var medvetet uppmärksam hur du påverkas när du träffar olika människor. Hur känner du dig?
• Hur påverkas kroppen? Vill du luta dig framåt (suga in energi) eller luta dig bakåt (hålla tillbaka energin).
• Hur påverkas dina tankar? (oroliga, glada m.m.)
• Hur påverkas dina känslor?

2. När du möter någon med negativ energi (som tex. är arg eller upprörd):
• Slappna av (oftast spänner vi omedvetet hela ryggpartiet)
• Andas djupt (oftast stannar vår andning upp)
• Skicka ljus och kärlek
• Tänk på att negativa tankar hos dig själv – påverkar den andra till ännu mer negativitet och dessutom drar vi till oss dennes negativitet mer om vi själva tänker negativt om den personen.

3. Öva på att slappna av mentalt ca 4 ggr dag. Gå igenom hela kroppen – uppifrån och ner – och känn efter om det finns några spänningar. När vi är helt avslappnade har vi lättare att hålla hjärtat öppet.

4. Döm mindre! Var uppmärksam på när du dömer andra människor. Det kan handla om allt från deras utseende till deras handlingar. Stoppa dig själv – bli medveten – vakna upp!

6. Tänk på en person du känner och beskriv dennes liv utifrån hur den själv ser på sitt liv. Tänk dig in i den andra. Försök titta ut ur den personens ögon. Tänk sedan hur du kan hjälpa och stödja den personen i dennes tillväxt.

normal

Att utveckla sina extrasensoriska förmågor

Om man vill utveckla sina paranormala färdigheter finns ett antal tips som parapsykologer har sammanställt, faktorer som man tror avsevärt befrämjar parapsykiska fenomen.

-Reduktion av sensoriska intryck - stilla dina tankar och minska yttre intryck så mycket som möjligt.

-Avslappning - lär dig minska stress och slappna av i kroppen.

-Entusiasm och självförtroende - tro på att det kommer att fungera och ha roligt!

-Att vända uppmärksamheten från yttre till inre processer - lägg märke till det som pågår inom dig.

-Icke-analytisk, intuitiv, höger hjärnans funktionsnivå - försök att fokusera på och lägga märke till känslor, bilder och förnimmelser utan att använda förnuftet.

-Inriktning på kreativ spontanitet snarare än vanor - låt saker komma, flöda osv. utan att styra, planera och spänna dig, och återigen, ha roligt!

-En känsla av att vara i samklang med världen - paranormala intryck kan registreras i din kropp, och ju närmare naturen och tillvaron du känner dig, desto lättare fångar du upp dem.

-En positiv och varm atmosfär - misstänksamhet och negativitet har en tendens att påverka paranormala intryck ogynnsamt.

-Feedback - att i efterhand kontrollera dina intryck kan ge bekräftelse och uppmuntran, och även tips om vad du kan ha missat i dina experiment.

Många gånger framträder en större intuitiv känslighet om man ägnar sig åt personlig utveckling, andliga övningar eller terapeutisk arbete, eftersom det som ofta blockerar våra paranormala intryck är vårt psykiska bagage, ständigt snurrande tankar, ouppklarade känslor, gamla trauman osv. Ju mer man befriar sig från sådant bagage, desto större rum får intuitionen och de paranormala intrycken och förmågorna att utvecklas och växa.