Hem

Reduktionism Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 298, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/reduktionism.html
är Lära

Reduktionism bygger på antagandet att fenomen på en viss nivå utgörs av fenomen på en mer fundamental nivå.

Alias: reduktionism

normal

Efter att nu ha sett Tidsandan, nr 3, Barndomen, har jag flera saker jag skulle vilja beröra. ... Hur många ser på programmet?

Om tabletter.

Vad för besvär det än är, är det primärt upplevelsen av besväret som gör att vi söker hela besväret. Så intelligenta vi blivit, har vi även i många fall trott oss kunna se en risk för att i framtiden uppleva besvär, och därmed i förväg hela orsakerna till vad som kan få besväret att uppstå. Men det handlar ändå om våra upplevelser.

Det finns många sätt att se på vad som orsakar en viss upplevelse vi inte vill ha.

1. Det kan vara
2. samhället,
3. familjen,
4. sig själv,
5. kroppsvävnader eller biokemin

som är fel.

Man kan alltid reducera vad som upplevs vara orsaken till den lägre nivånn och visa att det är där sjukdomen sitter. Men man kan faktiskt också alltid se att upplevelsen av besväret finns på en högre nivå.

Hmm. För enkelhets skull får ni måla ut exempel själv. T ex benbrott eller arbetsstress.

Intelligenta har vi blivit, men inte så att vi inte ofta ändå tänker kortsiktigt. Det är kortsiktigt enklare och billigare att ta en tablett för sömnlöshet, magbesvär, eller något annat. Det långsiktigt bästa skulle vara ett mera harmoniskt samhälle.

Som jag ställt upp det här så ser man vem man lämpligtvis kan börja med för att komma åt upplevelser.